Behandeltraject voor pijn

Wanneer pijnklachten het leven bepalen en eerdere therapieën niet het gewenste resultaat opleveren, is het tijd voor een andere benadering. 

Als pijn je leven beïnvloedt

Veel van onze cliënten ervaren nek-, schouder en/of rugpijn, die  vaak samen gaan met andere klachten. Emotionele veranderingen, verminderde concentratie en een gebrek aan energie zijn vaak met pijn verbonden. Pijn kan het hele dagelijkse leven  beïnvloeden en vaak ook die van de omgeving. We gaan er samen aan werken de pijn minder invloed krijgt en daardoor de kwaliteit van leven weer omhoog gaat.

In overleg met het behandelteam en de cliënt wordt op basis van de intake een behandelplan opgesteld. Hoewel de hoofddoelstelling leidend is, kunnen de subdoelstellingen variëren per cliënt, afhankelijk van de specifieke behoeften. 

Behandelplan

Het behandelplan en voortgang bepaalt de volgorde waarin subdoelstellingen worden aangepakt.

Fase 1

Richt zich op educatie en inzicht, zowel lichamelijk als gedragsmatig. We gaan elkaar leren kennen en bepalen hoe we door gaan naar de volgende fase. 

Fase 2

Start na het succesvol doorlopen van fase 1. Hier bouwen we voort op vertrouwen en starten we met het opbouwen van activiteiten op privé, sociaal of werkvlak. Indien nodig wordt intensievere psychologische zorg ingezet. 

Fase 3

Is gericht op zelfredzaamheid.  Re-integratie in de maatschappij is dan al gestart en bepaalt het rooster.

Voorfase-opties worden overwogen in geval van medicatieafhankelijkheid of wanneer rust in de privé- of financiële situatie eerst nodig is. Een dergelijk traject wordt altijd in overleg met de huisarts of andere medische professionals gestart. Pas na succesvolle afronding van deze voorfase wordt gekeken naar de mogelijkheid om het volledige behandeltraject te starten.