Behandeltraject voor cognitieve problemen

De Aandacht- en geheugentraining (AGT) is een traject speciaal ontwikkeld voor cliënten die te maken hebben met alleen cognitieve uitdagingen na een ongeval. 

Individuele cognitieve training

Dit traject heeft als doel het cognitieve vermogen te vergroten als er op dit vlak klachten zijn als verminderde prikkelverwerking, concentratie, aandacht, vermoeidheid en geheugenproblematiek. Symptomen zijn die passen bij milde of lichte NAH (Niet-aangeboren hersenletsel), PCS (Postcommotioneel Syndroom) of Whiplash. 

Met behulp van fysieke testen, vragenlijsten, cognitieve testen en observaties zoeken we naar de grootste uitdagingen en mogelijkheden op cognitief vlak. Op basis hiervan stellen we een individuele cognitieve training op, inclusief thuisprogramma en een fysiek programma. Er zijn voorwaarden verbonden voordat iemand kan starten.  Aan deze voorwaarden kan gewerkt worden middels een pre-fase.

Behandelplan

Het behandelplan en voortgang bepaalt de volgorde waarin subdoelstellingen worden aangepakt.

Fase 1

Een intensieve fase gericht op het verhogen van het cognitieve vermogen door zowel thuistrainingen als trainingen met een therapeut.

Fase 2

In deze fase wordt werk of maatschappelijk functioneren gecombineerd met de training en is de training met de therapeut matig intensief.

Fase 3

In deze fase staat zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren zowel thuis en in de maatschappij voorop. De intensiviteit met de therapeuten is naar de achtergrond gegaan.